TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY MINISITRA

Alarobia 14 novambra 2023 – Lapam-panjakana MAHAZOARIVO

Notanterahina teny amin’ny Lapam-panjakana Mahazoarivo androany Talata 14 Novambra 2023 ny Filan-kevitry ny Minisitra, notarihin’Andriamatoa Praiminisitra, Ntsay Christian, Lehiben’ny Governemanta, ary natrehin’ireo Minisitra isan-tokony sy ny Sekretera Jeneralin’ny Fiadidiana ny Repoblika, ny Talen’ny Kabinetra ary ny Tale misahana ny raharaha araka ny lalàna eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika.

 • I- FAMPITANA AM-BAVA

  MINISTERAN’NY RAHARAHAM-BAHINY

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny handraisan’i Madagasikara anjara amin’ny Fivoriambe faha- 173 an’ny Birao Iraisam-pirenena ho an’ny Fampirantiana na ny antsoina hoe « Bureau International des Expositions (BIE) » izay hatao ny faha 28 novambra 2023 izao ao Parisy any Lafrantsa.

  Mandritra io fivoriambe io indrindra no hanatanterahana ny fifidianana izay Firenena hampiantrano ny Fampirantiana maneran-tany na ny “Exposition Universelle » amin’ny taona 2030. Amin’io fotoana io ihany koa no hifidianana ireo izay ho mpikambana ao anatin’ireo Komity samihafa hiandraikitra ny fikarakarana an’izany hetsika izany.

  MINISTERAN’NY ATITANY SY NY FITSINJARAM-PAHEFANA

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny hanomezana sorabola fanampiny ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana mba hahafahany mandoa ny tambin-karaman’ireo mpiantsehatra mandritry ny fanatontosàna ny fifidianana ho Filoham-pirenena amin’ny 16 novambra 2023 izao.

  Io sorabola io dia natao handoavana ny tambin-karaman’ireo Préfet/Préfet de Police, Lehiben’ny Distrika, Lehiben’ny Boriborin-tany na Délégem-panjakana, Sefo Fokontany ary ireo Mpitan-tsoratra ara-teknika. Araka ny Didim-panjakana laharana faha 2023-865 tamin’ny faha 11 jolay 2023 nasiam-panitsiana tamin’ny Didim-panjakana laharana faha 2023- 1397 tamin’ny 13 oktobra 2023, mamaritra ny fombafomba fandaminana ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika, dia anjaran’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana ny mandoa ny tambin-karaman’ireo sokajin’olona voatanisa etsy ambony ireo. Mahakasika ireo mpiantsehatra hafa kosa dia efa voasoratra ao anatin’ny tetibolan’ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana ny Fifidianana ny tambin-karaman’izy ireo

  MINISTERAN’NY ASA VAVENTY

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny firosoana amin’ny fanatanterahana ireo asa fanamboaran-dalana eny amin’ny lalam-pirenena RNT18, Faritra Atsimo Atsinanana eo anelanelan’ny PK 60+100 sy ny PK 62+500 ary eny amin’ny lalam-pirenena PK 60+840 (Fiakarana Tsilesy).

  Ireto asa fanamboaran-dalana ireto moa dia voasokajy ho asa maika ary vinavinaina ho telo (03) volana ny faharetan’ny asa.

 • II- FANKATOAVANA DIDIM-PANJAKANA

  MINISTERAN’NY TOEKARENA SY NY FITANTANAM-BOLA

  Noraisina ny Didim-panjakana amindrana ny sorabola mitentina 800 000 000 Ariary avy ao amin’ny tetibolan’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola amin’ity taona 2023 ity ho any amin’ny Ministeran’ny Fanajariana ny Tany sy ny Fananan-tany mba ahafahana manampy ara-bola ny Rafitra entina hisorohana ny tondra-drano eny amin’ny Lemak’Antananarivo na Autorité pour la Protection contre les inondations de la Plaine d’Antananarivo (APIPA).

 

Natao ny 14 novambra 2023

Ny Mpitondra Tenin’ny Governemanta Ifarimbonana,

Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Fananan-tany

RAMAHOLIMASY Pierre Holder

Ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina mpisolo toerana

RAHANTANIRINA Gabriella