Salama tompoko, misy zavatra tianao holazaina amin'ny Filoha Andry Rajoelina ve?

Namoraina ny fomba ahafahanao mifampiresaka na mampita vaovao any amin' Andriamatoa Filoha. Fenoy ny takelaka etsy ambany.

Iza no anaranao?
Ramatoa Andriamatoa
Anarana
Fanampiny
Ny mombamomba anao
Adiresy
Toerana niaviana
Numerao finday
Mailaka
Ny tianao ho resahina
Ianao dia
Ny antony fangatahana
Ny hafatrao
Apetraho ny hafatrao


Veuillez remplir tous les champs de formulaire