TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAMIN’NY ALALAN’NY « VISIOCONFERENCE » NY 29 JOLAY 2020

NATAO TAMIN’NY ALALAN’NY VISIOCONFERENCE NY FILANKEVITRY NY MINISITRA ANDROANY FAHA 29 JOLAY 2020 NOTARIHIN’NY FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA ARY NAHITANA NY PRAIMINISITRA SY IREO MINISITRA ISAN-TOKONY :

 

 • I- FAMPAHAFANTARANA :

  Fitantanan-draharaham-panjakana:

  Nomena fanalefahan-ketra manokana ny fanafarana sy fampidirana entana ho enti- miady amin’ny covid-19 mikasika ireo fiara ambulance sy fitaovana ara- pahasalamana nafarana avy any Chine .

  20 Tapitrisa Dolara ho enti-manatanteraka ny tetikasa Fly Over avy amin’ny BADEA :

  Notapahana mandritra ny Filankevitry ny Minisitra fa hatomboka amin’ity taona ity ny fanaovana ireo FlyOver 2 etsy Andohatapenaka/Ampasika sy ny etsy Anosizato ka isan’ny hanome famatsiam-bola mitentina 20 tapitrisa dolara ho entina amin’izany ny BADEA na ny Banky Arabo ho amin’ny Fampandrosoana aty Afrika, ka ny famatsiam-bola anatiny no ho entina manomboka ny asa ary ny famatsiam- bola avy amin’ny BADEA kosa no handray ny tohin’ny asa. Fampindramam-bola mandritra ny 30 taona izy io ary amin’ny zana-bola ambany 1% ary afaka 10 taona vao hatomboka ny famerenana azy. Ao anatin’izany ny fanaovan-dalana mirefy 8km sy ny fanamboarana ireo tetezana . Mbola mety hitombo io famatsiam-bola io araky ny fizotry ny fifampiresahana amin’ny BADEA.

 • II - FANENDRENA OLOM-PANJAKANA :

  Ny Filankevitry ny Minisitra dia nankatoa ny fanendrena ireto mpiasampanjakana ambony ireto :

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Filaminana Anatiny :

  • Commissaire Divisionnaire de Police RANDRIAMAMPIANINA Harinaina Samisoa dia voatendry ho Tale misahana ny « Systèmes d’Information et des Transmissions ».
  • Commissaire Principal de Police TALILY Damy, dia voatendry ho Tale misahana ny « Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police ».
  • Commissaire Principal de Police RAZAFINDRAZAKA Hector, dia voatendry ho Talem-paritra Analamanga.
  • Commissaire Divisionnaire de Police ANDRIAMANANTSOA Zakatiana Pière Donatien, dia voatendry ho Talem-paritra Anosy.
  • Commissaire de Police de Première Classe RAFALIMANANA Alain Adonis, dia voatendry ho Talem-paritra Bongolava.
  • Commissaire Principal de Police MANDINIMANANA Hery Nirina, dia voatendry ho Talem-paritra Amoron’i Mania.
  • Commissaire Principal de Police RANDRIANIRINA Manahy, dia voatendry ho Talem-paritra Androy.
  • Commissaire Principal Divisionnaire de Police RANOARISON Willy Martial, dia voatendry ho Talem-paritra Atsimo Andrefana.
  • Commissaire Divisionnaire de Police RAMAMPIANDRY Nicolas, dia voatendry ho Talem-paritra Betsiboka.
  • Commissaire Principal de Police RANDRIAMAHASOA Pascal, dia voatendry ho Talem-paritra Haute Matsiatra.
  • Commissaire de Police 1ère classe TAFENO ROLY Ezah Vivonys, dia voatendry ho Talem-paritra Itasy.
  • Commissaire Divisionnaire de Police SERALY Hercule, dia voatendry ho Talem- paritra Menabe.
  • Commissaire Divisionnaire de Police ZAFIMANGA Gervais, dia voatendry ho Talem-paritra Vatovavy Fitovinany.

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Rano, Fanadiovana ary Fidiovana:

  • Atoa VOAVY Jackson Willy, dia voatendry ho Talem-paritra Atsinanana.
  • Atoa RAKOTOARINOSY Damascène Hajandrianony, dia voatendry ho Talem- paritra Alaotra-Mangoro.
  • Atoa RANDRIAMAMORY Harinaivo Dominique, dia voatendry ho Talem-paritra Haute-Matsiatra.
  • Atoa LAHIMASY Vone, dia voatendry ho Talem-paritra Ihorombe.
  • Atoa HOSMI Francklin Alberto, dia voatendry ho Talem-paritra Anosy.

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy:

  • Atoa ZAFINDRAMIADANA Deny Christian, dia voatendry ho Tale Jeneraly ny fampandrosoana lovain-jafy.
  • Atoa ANDRIANANDRASANA Tiana Herizo, dia voatendry ho Talem-paritra Analamanga.
  • Atoa SALAMA Jean Claude, dia voatendry ho Tale misahana ny « gestion des Pollutions, des déchets et de l’Intégration de la Dimension Environnementale ».
  • Atoa RAZAKAMAHANORO Zafindranaivo Lala Arlali, dia voatendry ho Talem- paritra Ihorombe.
  • Atoa RAKOTOVAOMITA Harimisa, dia voatendry ho Talem-paritra Vatovavy Fitovinany

  Araka ny tolo-kevitry Sekretaram-panjakana eo anivon’ny ministeran’ny fiarovam- pirenena misahana ny zandarimaria:

  • Colonel RAKOTONIRAINY Rivo Andry, dia voatendry ho Tale misahana ny « Système d’Information et des télécommunications ».

Natao androany faha 29 Jolay 2020

Ny sampan-draharahan’ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny

Fiadidiana ny Repoblika