TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY MINISITRA

Alarobia 21 febroary 2024 – Lapam-panjakana Iavoloha

 

Notanterahina teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha androany Alarobia faha-21 Febroary 2024 ny Filan-kevitry ny Minisitra, notarihin’Andriamatoa Andry RAJOELINA, Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ary natrehin’Andriamatoa NTSAY Christian, Praiminisitra lehiben’ny Governemanta, sy ireo Minisitra isan-tokony rehefa nisy fiatoana ny herinandro lasa teo noho ny fivahinianan’ny Filoham-pirenena tany ivelany.

 • I- FAMPITANA AM-BAVA

  FIADIDIANA NY REPOBLIKA

   

  Araka ny toromarika efa nomena ny mpikambana ao amin’ny Governemanta mikasika ny fanatanterahana ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana, dia nanolotra teo anivon’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny sori-dalana hitantanany ny Ministera izay sahaniny ireo Minisitra voatondro.

  Navoitra manokana ireo asa efa notanterahina hatramin’ny fiatombohan’ny fe-potoam-piasana ary ireo asa maika tsy maintsy hotanterahina ao anatin’ny 100 andro.

  1. Minisiteran'ny Fampianarana Teknika sy sy Fanofanana arak'asa

  Anisan’ny departemanta stratejika amin’ny fanatanterahana ny andry voalohany amin’ny vinan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika amin’ity fepotoam-piasany vaovao ity ny fanofanana arak’asa, ao anatin’ny fampiroboroboana ny loharanon-karena maha-olona. Nanao jery tombana ny asa vitany tao anatin’ny 30 andro voalohany, sy ny tohin’ny asa ao anatin’ny 70 andro manaraka ny Minisitra tompon’andraikitra. Tanjona ny hiantohana ny fahafahan’ny tanora sy vehivavy ary ireo sokajin’olona efa tokony hiasa rehetra mahazo fiofanana arak’asa mifanojo amin’ny filàn’ny sehatry ny asa, mba hampihenana haingana ny tahan’ny tsy fananana asa. Hanatrarana izany dia anisan’ny fandaharanasan’ny Minisitera ao anatin’ny 100 andro ny fanaovana fampiofanana faobe (formation de masse) ka rehefa vita fiofanana ireo mpisitraka izany dia na ho afaka miditra miasa avy hatrany any anatin’ny orinasa isan-karazany, na ho afaka hanangana ny orinasany ka handraharaha amin’ny anaran’ny tenany manokana.

  Efa nanomboka izany fampiofanana faobe izany, mikasika ny asa manodidina ny aterineto (métiers du web) ka hiroso avy hatrany amin’ny fampihaonana ireo tanora vita fiofanana sy ny mpampiasa ny minisitera mba hisian’ny fandraisana mpiasa manana ny fanamarinam-piofanana. Natomboka teto Antananarivo, hotohizana any Toamasina, ary hihitatra amin’ny faritra efa misy orinasa misehatra amin’io sehatr’asa io ny fampiofanana ireo tanora.

  Efa nanomboka koa ny fampiofanana amin’ny fanaovana rarivato (pavé), famakiana vato, fanefena ary fametrahana azy ireny amin’ny fanamboaran-dalana teny Ambohidratrimo Faritra Analamanga sy tany Faratsiho Faritra Vakinankaratra. Hotohizana any amin’ny Faritra hafa manana karieram-bato ihany koa ny fampiofanana faobe.

  Ankoatra izay dia ao anatin’ny asa andalam-panatanterahana ho an’ny Minisitera ny fametrahana fifanarahana amin’ny Sendikan’ny Indostria eto Madagasikara (SIM) mba hampifanojoana ny fampiofanana omen’ny Minisitera amin’ny filàn’ireo orinasa tsy miankina, torak’izany koa eo amin’ny sehatry ny orinasa afaka haba izay tena mila mpiasa maro manana fahaiza-manao amin’ny resaka fanjairana.

  Hatomboka any Toamasina ihany koa ny fandaharanasa fampiofanana faobe ireo vehivavy marefo sy mamelon-tena amin’ny asa manodidina ny zaitra, ka hanomezana azy ireo fitaovana fanjairana ahafahany miasa avy hatrany raha vantany vao vita ny fiofanana.

  Eo amin’ny resaka fotodrafitrasa dia mila fanarenana maika daholo ireo toeram-pianarana teknika sy toeram-piofanana izay efa feno fahasimbana manerana ny Nosy. Misy ny asa fanarenana amin’ny alalan’ny “tagnamaro”, fa misy kosa ny asa lehibe tsy maintsy hanaovana tsenan’asam-panjakana na hitadiavana mpiara-miombon’antoka ny fanatanterahana azy.

  Ary farany dia anisan’ny tetikasa mitondra fihavaozana lehibe hataon’ny Minisitera ny fananganana ny foibe fampiofanana faobe sy fikotrehana orinasa (formation de masse et incubation professionnelle) efa manomboka ihany koa ankehitriny, ary ny famolavolana fitaovana sy fanaovana fandaharam-piofanana ho an’ny tanora amin’ny alalan’ny fampiasana ny teknolojia vaovaon’ny fifandraisana, ka hahafahan’izy ireo manaraka fiofanana na aiza na aiza misy azy ireo manerana an’I Madagasikara.

  Ao anatin’ny 100 andro dia kendrena ho 250.000 no totalin’ny olona hahazo fiofanana arak’asa na mivantana na amin’ny alalan’ny aterineto, 1.000.000 kosa no tanjona ao anatin’ny 12 volana.

  2. Minisiteran'ny Tontolo iainana sy Fandrosoana Lovainjafy

  • Ny fambolena hazo amin’ny velaran-tany 40.000Ha no tanjona apetraka ao anatin’ny 100 andro, manerana ny faritra 23. Hatreto dia 19.423Ha, izany hoe 48,56% ny tanjona nofaritana, no efa voavoly nanomboka tamin’ny 26 janoary 2024 izay fotoam6panokafana ny taom-pambolen-kazo 2023-2024.

  Marihina fa nametraka tanjona ny hamboly hazo amin’ny velaran-tany 75.000Ha isan6taona ny Ministera.

  Ho fanaraha-maso ny fambolen-kazo manerana ny Nosy dia misy ny rindram-baiko (logiciel) manokana izay niarahana namolavola tamin’ny Ministeran'ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra izay manome ireo antotan'isa isaky ny distrika tsirairay.

  • Tetikasa izay imasoan’ny Ministera ihany koa ny fametrahana “Arboretum” sy "parc botanique" ao Ambatobe, izay tetikasan’ny Filoham-pirenena araka ny tapaka nandritran’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny faha-24 janoary 2024.

  Tratrarina ao anatin’ny 100 andro ny famefena sy fiarovana ny toerana, ny fanamboarana ny drafitra fanajariana ary ny famaritana ireo karazana zavamaniry hambolena ao anatiny. Roa taona moa no faharetan’ny asa iray manontolo.

  Tanjona ao anatin’ny 100 andro ihany koa ny hanajariana velaran-tany mirefy 1Ha ary hambolena zana-kazo vaovao miisa 500. Imasoana manokana ireo hazo tsy fahita afa tsy eto Madagasikara.

  • Hametraka ny “vitrine de la biodiversité de Madagascar » eo amin’ny Lapam6panjakana Iavoloha ihany koa ny Minisitera. Ao dia hahitana taninketsa lehibe (pépinière géante) ho an’ireo karazan-java-boahary tsy misy afa-tsy eto Madagasikara toy ny ravinala, baobab, hazo sarobidy isan-karazany.

  Hihavaka tokoa ny toerana satria hambolena hazo fihinam-boa sy voninkazo ka hisy “orchidarium” sy “palmarium” ; ho hita eo ihany koa ny fampirantiana ireo toerana mampiavaka an’i Madagasikara tahaka ny “tsingy de Bemaraha”, “allée des baobabs” ; Hahitana ihany koa toerana fiompiana lolo na “serre à papillons” izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara.

  Eny amin’ny toerana ambony indrindra dia hametrahana ny fitahirizan-drano sy ny toerana hahafahana mijery lavitra ireo zava-boaary ireo (point de vue). Marihina fa hampiasana ny fivoarana ara-teknolojika ny fiantohana ny fanondrahana ny toerana sy ny fanodinana zezika ity tetikasa ity.

  MINISITERAN'NY FOLOALINDAHY

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fandraisana anjaran'ny Tafika Malagasy amin'ny fanazaran-tena an-dranomasina antsoina hoe CUTLASS EXPRESS 2024 izay tafiditra ao anatin’ny fiarahamiasan’i Madagasikara sy Etazonia. Natao hanamafisana ny fiarovana an-dranomasina, hanatsarana ny fahaiza-manaon’ny tafika sy fifampizarana torohay, ary fanamafisana ny fomba fiasan’ny foibe fanaraha-maso an-dranomasina (centres d’opérations) ity fanazaran-tena ity.

  Mandray anjara matetika amin’ity fanazaran-tena ity i Madagasikara miaraka amin'ireo firenena hafa toa an’i Djibouti, Kenya, na koa i Tanzania.

  Ho an'ity andiany 2024, manamboninahitra iray ao amin'ny Tafika an-dranomasina no efa nandray anjara tamin'ny fanomanana voalohany, manelanelana ary famaranana tamin’ny taona 2023. Nisy ihany koa ny atrikasa momba ny vehivavy, ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny 12 hatramin’ny 16 febroary 2024 izay natao teto Antananarivo. Ho an’ny dingana fanazaran-tena farany izay ho tanterahina any Djibouti sy Kenya ny 26 febroary ka hatramin'ny 8 martsa 2024, dia miaramila malagasy miisa 21 avy amin'ny Tafika an-dranomasina no handray anjara.

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny hanatanterahana ny fanazaran-tena ara-miaramila antsoina hoe « Papangue 2024 » atsy amin’ny Nosy La Réunion, izay fiarahamiasan’i Madagasikara amin’ny tafika frantsay aty amin’ny faritra atsimon’ny ranomasimbe Indiana (FAZSOI) izay hatao ny 08 ka hatramin’ny 12 Aprily 2024.

  Ny tanjon'ity fanazaran-tena ity dia ny hampiofana ireo foloalindahy amin’ireo firenena mandray anjara (Frantsa, Kaomoro, Seychelles, Maorisy, Botswana ary Madagasikara) hiomana amin’ny fanoherana ireo hetsika fikomiana.

  Miaramila malagasy miisa dimy amby valopolo (85) avy amin'ny Tafika an-tanety, an-dranomasina sy an’habakabaka no handray anjara amin'izany fanazaran-tena izany. Ny firenena frantsay no handray an-tanana ny fandaniana rehetra amin'ny fitaterana sy ny fiantranoan' ireo mpandray anjara. Ho fanomanana izany dia hisy ny atrikasa hatao any amin’ny Nosy la Réunion manomboka ny 19 ka hatramin’ny 23 Febroary 2024.

  MINISITERAN’NY RAHARAHAM-BAHINY

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny tatitra ny dian’ny delegasiona malagasy notarihin’ny Filohan’ny Repoblika, nanatrika ny fihaonana an-tampon’ireo governemanta sy mpitondra maneran-tany tany Dubai Emirats Arabes Unis, tamin’ny 12 ka hatramin’ny 14 Febroary 2024, sy ny fihaonana an-tampon’ny Vondrona afrikana tany Addis-Abeba Ethiopie andiany faha-37 tamin’ny 14 ka hatramin’ny 18 Febroary 2024.

  Voaasa manokana handray anjara tamin’ny “World Governments Summit” ny 12 hatramin’ny 14 febroary 2024 tany Dubaï i Madagasikara.

  Nandritra ny fihaonana an-tampony dia nandray anjara fitenenana Andriamatoa Filohan’ny Repoblika ary nahafahany nanolotra ireo laharam-pahamehan’ny Fanjakana malagasy mahakasika ny « fampiroboroboana ho marolafy ny toekarena, ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ary ny fanavaozana ny rafitra ara-panabeazana sy ny fanofanana arak’asa eto Madagasikara »

  Ankoatra izay dia nihaona tamin’ireo mpitondra ambony ao Emirats Arabes Unis ny delegasiona malagasy notarahin’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika :

  - Andriamatoa Sheikh Shakhboot Al Nahyan, Minisim-panjakanan’ny Raharaham-bahiny : nampahafantarana ireo tetikasam-pampandrosoana izay ilana fampiasam-bola, toy ny tetik’asa fananganana ny Fari-piadidiana ara-toekarena manokana (ZES) sy ireo tetik’asa mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana, ny fizahan-tany, ny fananganana indostria mpanodim-bokatra ara-tsakafo sy ireo harena ankibon’ny tany, ary ny fampiroboroboana ny tetik’asa « écolodge de luxe » na « éco-resort » eny amin’ireo toerana fizahan-tany eto Madagasikara izay manandaza eran-tany.

  - Ny Mpanjaka Sheikh Hamen Bin Zayed Al Nahyan, rahalahin’ny Mpanjaka Mohammed Ben Zayed Al Nahyan (Emir- Abu Dhabi) sady Tale misahana ny fampiasam-bola ao Abu-Dhabi : nangatahina ny fanampian’ny governemanta Emirati, amin’ny alalan’ny fisitrahana ny « Fonds souverain des Emirats Arabes Unis et ses retombées » hamatsy vola ny fanatanterahana ireo tetikasam-pampandrosoana voatanisa etsy ambony, miampy ireo asa-fanorenana vinavinain’ny Governemanta, toy ny fiarovana ny fari-dranomasin’ny Nosy izay mahatratra 5.000km, ny fanamboaran-dalana 10.000 km ao anatin’ny 5 taona sy ny toho-drano mpamokatra herinaratra Sahofika ao amin’ny renirano Onive, izay manana taham-pamokarana 192MW ary azo hitarina hatramin’ny 300 MW.

  - Andriamatoa Mohammed Al Hawi, Sekretera Lefitra eo anivon’ny Ministeran’ny fampiasam-bolan’ny Emirats Arabes Unis : nojerena ireo tari-kevitra momban’ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta, toy ny tetikasa eo amin’ny sehatry ny angovo (anisan’izany ny fahafahana mamatsy vola ny fanamboarana ny toho-drano mpamokatra herinaratra Sahofika), ny fambolena sy ny fiompiana, ny fizahan-tany ary ny indostria. Andriamatoa Sekretera Lefitra moa dia naneho ny fahavononany hanohana ny Fari-piadidiana ara-toekarena manokana (ZES) arahin’ny fanamboarana seranam-piaramadinina, seranan-tsambo ary ny fampiasam-bola amin’ny fanana-mifaka (investissements imobiliers) amin’ireo trano fandraisam-bahiny sy « resort » amin’ny velaran-tany mahatratra 10km2 eto Madagasikara. Voaresaka ihany koa ny fitsidihan’ireo manam-pahefana Emiratis aty Madagasikara.

  Ny Mpanjaka Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Filoha sy Tale jeneralin’ny Emirates Airline & Group : naneho ny fahavononany hametraka sidina mivantana mampifandray an’i Emirats Arabes Unis sy Madagascar.

  Nisy ihany koa ny fanaovan-tsonia Fifanarahana teo amin’ny Ministry ny Raharaham-bahinin’ny Emirats Arabes Unis sy ny Minisitry ny raharaham-bahiny malagasy momban’ny ny fanofanana ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Fanjakana, miampy ireo tetik’asa fanofanana tanora Malagasy amin’ny sehatry ny “coding informatique”.

  Raha ny fihaonana tamin’ny Praiministra Indiana kosa dia nahafahana nanao jery todika ireo fiaraha-miasa indrindra eo amin’ny lafiny indostria ara-tsakafo (toy ny vary), ny ODOF (one District, one Factory) ary ny indostria fanamboarana fanafody.

  Nivoitra nandritran’ny dia tany Dubai fa tsy maintsy hapetraka haingana ny masoivohon’i Madagasikara any amin’ny Emirats Arabes Unis mba ho fanafainganana ireo tetikasa samihafa ireo ao anatin’ny fifanaraham-piaraha-miasan’ny firenena roa tonta.

  Nitohy tany Addis-Abeba, Ethiopie, ny dian’ny delegasiona notarihin’ny Filohan’ny Repoblika ary nanatrika ny andiany faha-37 ny fihaonana an-tampony ho an’ny Vondrona Afrikana. Nandritran’ny fivoriana dia noderain’ireo mpikatroka momba ny fandrindram-pahefana miandany amin’ny “Paix et Sécurité” manokana ny famindram-pahefana ara-demokratika nisy teto Madagasikara tamin’ny taona lasa.

  Nisongadina ihany koa ny fihaonan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika tamin’ny Praminisitra Morisiana. Nahafahana niresaka ny lafiny maro amin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta izany. Anisan’izany ny fanamafisana ny fifandraisana ara-barotra, ny tetik’asa « roadshow » ara-toekarena sy varotra an-dranomasina, dia ny fametrahana “shipping line” mba hanamorana ny fifanakalozan’ireo Nosy eo anivon’ny Ranomasimbe indiana. Voresaka ihany koa ny fanomezana aina sy ny fanatanterahana ny Fari-piadidiana ara-toekarena manokana (ZES) eo amin’ny Maorisy sy Madagasikara, mba ahafahan’ny mponin’ireo firenena roa tonta misitraka izany.

  Ny Filoha lefitry ny Banky Iraisam-pirenena ihany koa dia nanana fotoana manokana tamin’ny Filohan’ny Repoblika ho fanamafisana ny fifampitokisana sy fiaraha-miasa misy eo amin’i Madagasikara sy ny Banky iraisam-pirenena. Tetikasa 26 no iaraha-manatanteraka ankehitriny ary mitentina 4 miliara sy 130 tapitrisa dolara amerikanina ny fampiasam-bola amin’izany.

  MINISITERAN’NY FITSARANA

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fanomezana alalana ny minisitera hampiasa ny “postes budgétaires” ahafahana mandray mpianatra mpiraki-draharaha miisa 250 sy mpianatra mpitsara miisa 150 ao amin’ny Sekoly Ambony manofana no mpitsara sy mpiraki-draharaha (ENMG) ho an’ity taona 2024 ity. Aorian’izao dia ho afaka hiroso amin’ny fikarakarana ny fifaninana hiditra ao amin’ity sekoly ambony ity ny Minisitera.

  MINISITERAN'NY FITSINJARAM-PAHEFANA SY NY FANAJARIANA NY TANY

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fananganana rafitra anankiray misahana ny fandrindrana sy ny fanarahana ary ny fanaraha-maso ny tetikasa rehetra izay mila fanaovana fanesorana olona amin’ny taniny na « expropriation » noho ny tombontsoan’ny besinimaro.

  Hahitana ireo minisitera voakasiky ny tetikasa izany rafitra hatsangana izany, fa ny minisiteran’ny fanajariana ny tany kosa no mitarika azy. Hatao handrindra ny asa moa no tena antony ilaina ny rafitra, satria ny tsikaritra dia mitarazoka lava hatrany ny dingana samihafa hanaovana ity fanesorana olona amin’ny taniny (expropriation) ity, noho ny tsy fahampian’ny fahalalana ny andraikitry ny mpisehatra rehetra ao anatin’izany dingana rehetra izany.

  Ny tanjona dia ny hanamora ny fifandraisana eo amin'ny minisitera, hiantohana ny fanarahana ny fe-potoana, hamaritana mazava tsara ny andraikitra isaky ny dingana ary hamaha haingana izay olana mety hitranga.

  Nankatoavin'ny Filan-kevitry ny Minisitra ny tetiandro mifandraika amin'ny fampiharana ny fanavaozana ny Lalàna laharana 2008-014 tamin'ny 23 Jolay 2008 momba ireo tany fananana manokan’ny Fanjakana (domaine privé de l'Etat), ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ireo orinasam-panjakana na rafim-panjakana isan-karazany na "personnes morales de droit public". 

  Ny fanavaozana ity lalàna ity dia mifanindran-dalana amin'ny politikan'ny fananan-tany imasoan'ny Fitondram-panjakana ankehitriny izay mifototra amin'ny fitantanan-draharaha mangarahara, tsy mitanila ary mampiaty ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy. Hafainganina ny dingana fanatanterahana izany ka ezahina hivoaka ao anatin'ny telo volana mba hahafahana miantoka bebe kokoa ny fiarovana ny tanim-panjakana tsy hisy hivarotra tsy ara-dalàna. Hatolotra eto anivon’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny volavolan-dalana nasiam-panovana.

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny hanomezana ny ampahan’ny tany « Amboniandrefana 1-5 » TN°15 150-B sy « Amboniandrefana 6-7 » TN°15 154-B, any Ambatombolamena, Fokontany d’Amboniandrefana, Kaominina Ambanivohitra Ambalavao, distrikan’Antananarivo Atsimondrano, Faritra Analamanga, ho an’ny fiadidiana ny Primatiora mba hanaovany faritra fambolen-kazo (zone de reboisement) an’ireo ampahana tany ireo. Tamin’ny volana Mey 1992 dia nomena ny Fokontany Amboniandrefana ny tany izay efa fambolen-kazo hatrizay. Fa ny didim-pitondrana ihany koa nefa afaka mamerina ny tany amin’ny Fanjakana raha misy ny ilaina izany hanohizany ny antony ampiasaina ny tany. Ka mba hahafahan’ny fiadidiana ny Praiminisitra mampiasa ny tany ho faritra fambolen-kazony dia tapaka fa hofoanana ilay didim-pitondrana teo aloha.

  MINISITERAN’NY FITSINJARAM-PAHEFANA SY NY FANAJARIANA NY TANY + MINISITERAN’NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny hanomezana ny tany antsoina hoe « LE HARAS » TN°1592- BA ao Ambalamanasy, kaominina Toamasina II, faritra Atsinanana an’ireo fokonolona efa mipetraka eo ambonin’io tany io.

  Ity velaran-tany izay mirefy 174ha 09a 90ca ity dia nomena ny sampan-draharaha fitsaboana biby « service vétérinaire des haras et de l’élevage » tamin’ny 30 mey 1942. Tsikaritra anefa fa tsy nampiasain’io sampan-draharaha io tamin’ny antony namaritana azy tany aloha ny tany, fa efa lasa nisy olona nipetraka teo nandritra ny taona maro. Mangataka ny fandaminana araka ny lalàna ny fahafahany mipetraka eo an-toerana araka izany ireo olona ireo. Ka mba hahafahana manatanteraka izany dia tsy maintsy miroso amin’ny fanafoanana amin’ny ampahany ny fepetra fandraràna ny fanomezana tany ho an’ny olon-tsotra aloha ny Fanjakana, mikasika manokana io tany antsoina hoe “Le haras” io, ary rehefa izany dia hirosoana ny fanaovana fanomezan-tany faobe (operation domaniale massive) an’ireo olona efa mipetraka eo ambonin’izany velaran-tany izany.

  MINISITERAN'NY FAMPIROBOROBOANA NY INDOSTRIA SY NY VAROTRA

  Mba hampaharitra ny fampiodinana ireo orinasa natsangana tao anatin’ny tetikasa “One district, one Factory” dia nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny hirosoan’ny Minisitera amin’ny fanaovana antso ho an’izay mpiara miombona antoka ara teknika sy mpandraharaha tsy miankina (appel à manifestation d’intérêt) liana amin’ny fitantanana ireo orinasa atsangana ireo. Manaiky hiantoka ny fikajiana, ny fikojakojana ary ny fampiodinana ny milina nomena tao anatin’ny tetikasa ny mpandraharaha izay mamaly ny antso, ny minisitera kosa dia hanampy amin’ny fanohanana ara-stratejika mikasika ny fomba fampandehanana izany orinasa izany.

  Hojerena ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny fitadiavana lalam-barotra ho an'ireo vokatra vokarina eny anivon'ireny orinasa ireny.

  MINISTERAN'NY FAHASALAMAM-BAHOAKA + MINISITERAN'NY FITATERANA SY NY FAMANTARANA NY TOETRANDRO

  Mbola miparitaka amina firenena any atsinanana sy tendron’i Afrika ny valan’aretina kôlera amin’izao fotoana izao. Andro vitsivitsy lasa koa anefa izay dia tsikaritra fa miha-mirongatra izany valan’aretina izany atsy amin’ny Nosy Kaomoro. Noho izany dia nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fampiatoana ny fifamoivoizana an-dranomasina avy atsy Kaomoro, mandra-pahavoafehy ny fihanaky ny valan’aretina. Na izany kosa aza dia omena alalana manokana kosa ny sambo lehibe mpitatitra entana stratejika tahaka ny solika, etona fandrehitra sy ny sisa, fa saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana entitra ary tsy mahazo mivoaka ny sambo ireo ekipa mpanamory sy mpiasa ao anatiny rehetra. Ankoatra izay koa dia ampiharina ny fepetra ara-pahasalamana fisorohana (traitements chimio-prophylactiques) ho an’ireo sidina an’habakabaka avy amin’ny firenena afrikana rehetra misy ny valan’aretina kôlera, indrindra ny amin’ny seranam-piaramanidina Mahajanga ary nanome toromarika Andriamatoa Filohan’ny Repoblika mba hisy ny serasera mazava hanazavana amin’ny mpandeha rehetra miainga avy amin’ireo firenena ireo ny fepetra ara-pahasalamana izay tsy maintsy hampiharina.

  Ny tanjona dia ny tsy hidiran'io valan'aretina io eto Madagasikara.

  Etsy ankilany anefa, dia nandray fepetra avy hatrany ny Ministera ary nitsinjara mialoha manerana ny Nosy ireo fitiliana (tests) sy ireo fanafody fitsaboana ity aretina ity.

  MINISITERAN’NY MPONINA SY NY FIRAISANKINA

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny vehivavy, ny 08 martsa 2024 hatao any Toamasina faritra Atsinanana. « Vehivavy miarina sy miray hina, firenena mandroso », izay no lohahevitra nofidiana hanaovana ny fankalazana amin’ity taona ity, izay marihina fa hiavaka satria manamarika koa ny faha-zato taonan’ny fanamarihana ny andron’ny 08 marsa maneran-tany. Eo ambany fiahian-dRamatoa Mialy RAJOELINA, vadin’ny filohan’ny Repoblika ny fankalazana rehetra no hatao, ary izy no hitarika ny hetsika samihafa izay hotontosaina any Toamasina. Fanomezan-danja ny zon’ny vehivavy, fampizakana tena ireo vehivavy amin’ny fanomezana tosika azy ireny eo amin’ny sehatra isan-karazany izay misy azy ireo, fanentanana amin’ny fanaovana fandrindram-piterahana ary fanampiana ireo vehivavy misehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana no tena hasongadina amin’ity fankalazana ho an’ny taona 2024 ity.

  MINISITERAN'NY FIZAHANTANY SY NY ASA TANANA

  Nankatoavin'ny Filan-kevitry ny Minisitra ny famindrana ny ampahany amin'ny tany "Nouveau Quartier et Logements Sociaux Ivato Aéroport TNo 38-183-H" ho fanatanterahana ny tetikasa " Cité des Métiers". Tanjon'ity tetikasa ity ny hanomezan-danja ny asa tanana vita malagasy sy ny famoronana asa.

  Raha tsiahivina dia efa nisy ny taratasy nataon’ny Minisitera misahana ny fanajariana ny tany tamin’ny 10 desambra 2020 milaza ny tsy fandavany izany fanomezana ampahan’ny tany izany, ka tsy misy ny sakana tsy ahafahana miroso.

  MINISITERAN'NY FITATERANA SY NY FAMANTARANA NY TOETRANDRO

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fangatahana ho fanakanana ny dingana rehetra mikendry ny fahazoana ny tany voasoratra amin’ny Minisitera misahana ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ho ana olon-tsotra.

  Tsikaritra fa maro ireo tanim-panjakana izay ahitana fangatahana tsy ara-dalàna nefa ilain'ny ministera amin'ny fanatanterahana ireo tetikasany.

  Hisorohana indrindra ny adin-tany lavareny izay maha-taraiky ny fanatanterahana ny asa no angatahana izao fanakanana izao.

  Hisy ihany koa ny fanentanana eny anivon'ny ratsamangaikam-panjakana rehetra mikasika ny tanim-panjakana.

  MINISITERAN'NY ASA, NY FAMPANANAN'ASA ARY NY ASAM-PANJAKANA

  Nankatoavin'ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fampitana am-bava momba ny fitokanana ny fametrahana ny habaka "e-work" ny 27 febroary 2024. Ny "e-work" dia hanome fahazoan-dalana hiasa sy fahazoan-dalana hampiasa mpiasa vahiny amin'ny alalan'ny haitao ara-kajy mirindra (digitalisation d’octroi de permis de travail ou d’autorisation d’emploi des salariés étrangers). Ity tetikasa ity dia mifanindran-dalana amin'ireo fanavaozana apetraka amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharahana sy fampiasam-bola eto Madagasikara izay novatsian'ny Vondrona Eoropeana vola hiarahana amin'ny EDBM. Ity tetikasa ity dia mifanaraka ihany koa amin'ny politika ankapoben’ny fanjakana sy ny andry fahatelo amin'ny fampandrosoana napetraky ny Filoham-pirenena dia ny fanjakana tsara tantana.

  Efa vita ny fampiofanana ireo hikirakira ity tetikasa ity ary efa vonona ihany koa ny fitaovana mifandraika amin'izany. Fahazoan-dàlana miisa hatramin’ny 3000 eo no vinavinaina omena sy arahin’ny EDBM amin’ny alalan’io tetikasa io.

  MINISITERAN'NY TONTOLO IAINANA SY FANDROSOANA LOVAIN-JAFY

  Nankatoavin'ny Filan-kevitry ny Minisitra ny handraisan'i Madagasikara ny andiany faha 11 amin'ny "Conférence des Parties (COP11) de la Convention de Nairobi", ny 10 hatramin'ny 16 jona 2024 eto Antananarivo.

  I Madagasikara no Filohan’ny biraon'ity “Convention de Nairobi” nanomboka ny taona 2022 hatramin’ity taona 2024. Ny handraisantsika ity fihaonana lehibe ity dia fotoana hanasongadinana ny ezaka ataon'ny Governemanta mikasika ny fiarovana sy fampandrosoana ny harena voajanahary an-dranomasina sy amorontsiraka, ary koa hanamafisantsika ny politika iraisam-pirenena mifandray amin'ny fitantanana harena an-dranomasina mifanindran-dalana amin'ny fampiroboroboana ny ara-toekarena manga.

  Masoivoho sy ny minisitra misahana ny tontolo iainana avy amin’ny firenena maro tahaka an’i Afrika Atsimo, Mozambika, Tanzanie, Kenya, Somalie, Comores, Seychelles, Maurice ary Frantsa (La Réunion) miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola no handray anjara amin’ny fivoriana. Ny Sekretaria mikasika ny fifanarahan’i Nairobi sy ny fandarahanasan’ny firenena mikambana momba ny tontolo iainana (PNUE) no mandray an-tanana ny fikarakarana ny fivoriana miaraka amin’ny Minisitera tompon’andraikitra.

  Amporisihan’ny Filoham-pirenena manokana ny handraisantsika ny fihaonana lehibe tahaka izao satria mampamiratra an'i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.

  MINISITERAN'NY TONTOLO IAINANA SY NY FANDROSOANA LOVAIN-JAFY + MINISTERAN'NY TOEKARENA SY NY FITANTANAM-BOLA

  Nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny fomba itsinjarana ny tamberim-bola azon’i Madagasikara amin’ny fandaharanasan’ny REDD + na ny « revenus carbone du programme REDD+ » amin’ny Atiala Atsinanana, ho an’ny taona 2020.

  Ho an'ny Atiala Atsinanana dia efa mipetraka ao amin’ny “Compte d'affectation Spéciale” ny tetibola avy amin'ny Banky Iraisam-pirenena. Tapitra amin'ny 2025 ny fe-potoana fanatanterahana ny tetikasa ka hafainganina araka izany ny fitsinjarana ireo tetibola amin'ireo mpiantsehatra.

  Mangarahara ny fitsinjarana ny famatsiam-bolan'ny REDD+ ary araka ny toromarika nomen’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika kosa anefa dia takiana ny antsipirihan’ny fampiasana ny vola (programme d’emploi) ho an’ireo sampan-draharaha rehetra hisitraka izany tamberim-bola izany.

 • II- FANDRAISANA DIDIM-PANJAKANA

  MINISITERAN'NY TOEKARENA SY NY FITANTANAM-BOLA + MINISITERAN'NY FAMBOLENA SY NY FIOMPIANA

  Noraisin'ny Filan-kevitry ny Minisitra ny volavolan-dalana mankatoa ny fifanaraham-pindramam-bola mifandraika amin'ny famatsiana ny tetikasa TALAKY BE natao tamin'ny 24 jolay 2023 teo amin'ny Repoblikan'i Madagasikara sy Agence Française de Développement.

  Mitentina 20 tapitrisa ity fifanarahana ity ary kaominina miisa 25 ao amin’ny Faritra Anosy no hisitraka ity tetikasa ity izay hiompana amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy fiompiana ary ny tontolo iainana.

  Ity tetikasa ity dia natao hampifanarahana ny fambolena amin’ny amban’ny fiovaovan’ny toetrandro, hanatsarana ny fahafaha-miatrik’ireo fianakaviana any ambanivohitra amin’ny fitantanana maharitra ny loharanon-karena natoraly tahaka ny rano, ny tany, ny ala sy ny tontolo iainana, ho fiarovana ny fanjarian-tsakafo ho an’ny vondron’olona marefo ary ho fiarovana ny sy ny fanajariana ny ala. Mazava ho azy fa mbola entina eo anoloan’ny parlemanta hodinihana sy holaniana ity volavolan-drijatenin-dalàna ity.

  MINISITERAN'NY TOEKARENA SY NY FITANTANAM-BOLA + MINISTERAN'NY FANABEAZAM-PIRENENA

  Noraisin'ny Filan-kevitry ny Minisitra ny volavolan-dalana mankatoa ny fifanaraham-pindramam-bola mifandraika amin'ny famatsiana ny tetikasa "Autonomisation et de résilience des filles en Afrique de l'Est"– East Africa Girls’ Empowerment and Resilience Program (EAGER) », natao ny 13 oktobra 2023 teo amin'ny Repoblikan'i Madagasikara sy "Association Internationale de Développement "(IDA).

  Mitentina 180 tapitrisa dolara ity tetikasa ity izay mikendry ny hampiakatra ny tahan’ny ankizivavy mianatra sy ny vola miditra amin’izy ireo mba hahaleo tena. Nandray anjara tamin’ny fifampiresahana ny vadin’ny Filoham-pirenena, Ramatoa Mialy Rajoelina tamin'ny alalan'ny tetikasa "Une fille qui apprend une femme qui gagne". Faritra 16 no hisitraka ny tetikasa izay tena mbola hita fa vitsy ny vehivavy manana fihariana ka mila fanampiana manokana. Mbola ho entina eo anoloan’ny parlemanta hodinihana sy holaniana ihany koa ity volavolan-drijatenin-dalàna ity.

  MINISITERAN'NY ANGOVO SY NY AKORAN'AFO + MINISITERAN'NY TOEKARENA SY NY FITANTANAM-BOLA

  Noraisin'ny Filan-kevitry ny didim-panjakana momba ny fanatanterahana ny “Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la libération d’emprise” tafiditra ao anatin’ny asa fanamafisana sy fanamboarana ny zotra mpitatitra herinaratra 90kV hatramin’ny 63 kV avy eo Tana Nord hatrany Tana sud ary Tana Nord hatrany Ambodivona ao anatin'ny tambazotram-pifandraisan'Antananarivo (RIA). Efa nolanian’ny Filan-kevitry ny Minisitra tamin’ny 05 Avrily 2022 ny didim-panjakana manambara ny maha-tombontsoam-bahoaka io asa fanamafisana sy fanamboarana io, ka tsy maintsy hirosoana amin’ny fanesorana sy famindrana ireo toeram-ponenana na toeram-barotra tafiditra ao anatin’ny faritry ny tetikasa.

  MINISITERAN’NY ASA VAVENTY + MINISITERAN’NY TOEKARENA SY NY FITANTANAM-BOLA

  Nolanian’ny Filan-kevitry ny Minisitra ny didim-panjakana entina mameno ny didim-panjakana lf: 63-030 tamin’ny 16 Janoary 1963 nasiam-panovana sy famenoana tamin’ny didim-panjakana lf: 64-399 tamin’ny 24 Septambra 1964 sy lf: 2021-689 tamin’ny 30 Jona 2021 mamaritra ny fomba fampiharana ny hitsivolana lf: 62-023 tamin’ny 19 septambra 1962 mikasika ny fanesorana olona amin’ny toerany noho ny filan’ny tombontsoam-bahoaka, sy ny fahazoan’ny Fanjakana ny tany amin’ny alalan’ny fifanarahana atao amin’ny tompony, ao anatin’ny asa fanarenana ny lalana sokajy faharoa RN44 sy RNT12A, ny lalana sokajy fahatelo mifandray aminy, ny fanamboarana tobim-pandanjana fiara amin’ny lalampirenena RN44 amin’ny tetikasa “projet d’appui à la connectivité des transports-PACT”. Izany dia mikasika ny fanomezana onitra an’ireo olona voakasiky ny tetikasa ka tsy maintsy miala amin’ny taniny na ny toeram-ponenany.

  Nampahatsiahivin’ny Filohan’ny repoblika kanefa fa misy lalana mifehy ny fanorenana trano manamorina ny lalana izay efa misy ka tsy azo odian-tsy hita fa mila arahina maso akaiky.

 • II- SAMIHAFA

  Nanao fanamarihana manokana Andriamatoa Filohan’ny Repoblika mikasika ny firongatry ny fanolanana zaza sy ankizy tsy ampy taona eto Madagasikara, antony manokana nandraisana ny volavolan-dalana famaizana momba ny famosirana na « castration » an’ireo izay voamarina fa nahavita izany heloka goavana izany.

  Raha ny tamin’ity taona 2024 ity dia efa miiasa 144 ny trangana fanolanana manerana ny Nosy ary efa ahitana zaza maty noho izany. Manodidina ny 4 isan’andro ny tranga fanolanana voapakatra isan’andro hoy ny Minisitry ny Fitsarana.

  Manamafy hatrany ny Fitondram-panjakana fa tsy azo ekena ny famotehana zaza tsy ampy taona ka rariny raha famaizana mifandraika amin’ny heloka bevava vitany no miandry ny mpanolana.

 • III- FANENDRENA MPIASAM-PANJAKANA AMBONY

  GOVERNEMANTA

  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa RAJAONESY Solotiana David, ho "Directeur des Etudes" ny Primatiora
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa RAVOLOLONJATOVO Rasoafara Claudine, ho "Directeur des Archives Nationales" eo anivon’ny Primatiora
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa NAZMOUL, Tale Jeneraly eo anivon’ny "Conseil de Discipline Budgétaire et Financière".
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2018- 316 tamin'ny 11 aprily 2018 ary manendry an'Andriamatoa RAMAHANDRISOA Eric, ho Sekretera Mpanatanteraka eo anivon’ny « Bureau National de Lutte contre la Traite des Êtres Humains"

  MINISITERAN'NY FOLOALINDAHY

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 1031 tamin'ny 22 may 2019 ary manendry ny Colonel RAKOTONDRABARY Eric Alain Robert, ho "Directeur de l’Office Militaire des Sports et de la Culture"

  MINISITERAN'NY NY FITSARANA

  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa VOLAHANITRA Oliva Judith Romancia, ho "Directeur du Système d’Information et du Suivi-Evaluation au sein des Pôles Anti-corruption"

  MINISITERAN'NY FITSINJARAM-PAHEFANA SY NY FANAJARIANA NY TANY

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 444 tamin'ny 30 martsa 2022 ary manendry an-dRamatoa ANDRIAMIARANTSOA Sahaza Niaimboavahy, ho Talen’ny Serasera.
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa RAJAONARISON Ihaja Lantotiana, ho "Directeur des Partenariats et Relation avec les Institutions"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 778 tamin'ny 25 may 2022 ary manendry an'Andriamatoa SAID AHAMAD Djaffar, ho Tale Jeneralin'ny fitsinjaram-pahefana sy fandrosoana lovain-jafy.
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 2219 tamin'ny 11 desambra 2019 ary manendry an'Andriamatoa RAMANANA Fanomezantsoa Alain, ho Tale Jeneralin'ny "Institut National de la Décentralisation et du Développement Local"
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa ANDRIANASOLO Mahery, ho "Directeur de l’Observatoire du Foncier"
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa RAKOTONIARY Tsaroana Harizay, ho "Directeur des Reformes"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 1032 tamin'ny 26 aogositra 2020 ary manendry an'Andriamatoa RABETAHINA Pascal Pierrot, "Directeur de l’Observatoire de la Décentralisation et du Développement Local"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 443 tamin'ny 30 martsa 2022 ary manendry an'Andriamatoa RALAIZANDRINY Louis Faustin Rivo Harimanantsoa, ho "Directeur Administratif et Financier".

  MINISITERAN'NY ATITANY

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2015- 1520 tamin'ny 11 novambra 2015 ary manendry an'Andriamatoa RAZAFIARISON Jean Jugus, ho Sekretera Jeneraly.
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 519 tamin'ny 13 aprily 2022 ary manendry an'Andriamatoa RAKOTOJOELIMARIA Andriamihaja Zo Nirina, ho Directeur des Affaires Financières
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 991 tamin'ny 06 jolay 2022 ary manendry an-dRamatoa RAHAJAVOLOLONIAINA Niritsoa Harinandrasana, ho "Directeur des Ressources Humaines"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 1558 tamin'ny 23 novambra 2022 ary manendry an'Andriamatoa RAMAROSANDRATANA Jeannot Olivier, ho "Directeur des Systèmes d’Informations et de la Digitalisation"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 520 tamin'ny 13 aprily 2022 ary manendry an-dRamatoa RAMILISON Njarasoa, Directeur de l’Immigration et Emigration.
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 1096 tamin'ny 27 jolay 2022 ary manendry an'Andriamatoa RAKOTONANDRASANA Hanitra Velonjara Tiaray, ho "Directeur d’Appui et de Coordination des Centres Immatriculateurs"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 544 tamin'ny 27 may 2020 ary manendry an-dRamatoa MANOEL Priscilla Maminiaina, ho "Directeur des Études et de Suivi des Projets et Partenariats"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 174 tamin'ny 22 febroary 2023 ary manendry an'Andriamatoa RABEMANANTENA Herschel Faguet, ho "Directeur d’Appui Technique, de la Logistique et du Patrimoine"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 142 tamin'ny 27 janoary 2022 ary manendry an-dRamatoa BAZEZY Jeannie Cylliah, ho "Directeur de l’Administration du Territoire"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 040 tamin'ny 11 janoary 2023 ary manendry an-dRamatoa NAKANY Emilie Baravavy, ho "Directeur de l’Inspection et de l’Audit de l’Administration du Territoire"
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa DAMY Vonisoa Nadège, ho "Directeur des Libertés Publiques et des Affaires Politiques"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 086 tamin'ny 01 febroary 2023 ary manendry an’Andriamatoa RASAMOELINA Andriariliva Doris, ho "Directeur des Affaires Administratives et Financières du Centre National de l’Etat Civil et de l’Identité"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2017- 036 tamin'ny 11 janoary 2017 ary manendry an'Andriamatoa RAVELONARIVO Angelo Christian, ho « Préfet de Police Antananarivo ».
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 543 tamin'ny 27 may 2020 ary manendry an-dRamatoa RAMAROSON Veronirina, ho "Coordonnateur Général des Projets de l’Unité de Coordination Générale des Projets et Partenariats".
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 110 tamin'ny 12 febroary 2020 ary manendry ny Général de Division ELACK Olivier Andriakaja, ho Tale Jeneralin'ny "Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes" (BNGRC)
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 328 tamin'ny 24 martsa 2021 ary manendry an-dRamatoa RAZAFIMANANTSOA Mirana Miarimanana, ho Tale Lefitry ny "Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 111 tamin'ny 12 febroary 2020 ary manendry ny Général de Brigade RAMANANTSOA Gabriel, ho "Directeur du Patrimoine et de l’Administration" ny BNGRC
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa TOKIFAHARANA Herimaharo Zo Randrianarivony, ho Préfet an'i Mahajanga.

  MINISITERAN'NY FAMPIROBOROBOANA NY INDOSTRIA SY NY VAROTRA

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 561 tamin'ny 20 aprily 2022 ary manendry an'Andriamatoa RAZANAKOTO Andrianirina Isidore, ho Tale Jeneralin'ny varotra.

  MINISITERAN'NY FAMPIANARANA AMBONY SY NY FIKAROHANA ARA-TSIANSA

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 299 tamin'ny 22 martsa 2023 ary manendry an'Andriamatoa LAHIFARA André Noëlson, ho "Directeur des Affaires Administratives et Financières"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 1420 tamin'ny 15 desambra 2021 ary manendry an'Andriamatoa LETSARA Rokiman, ho "Directeur du Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza" (PBZT)
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa RASOANAMBININA Violette Dorothée, ho "Directeur des Reformes et des Suivi-Evaluation"

  MINISITERAN'NY FANABEAZAM-PIRENENA

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 1243 tamin'ny 30 septambra 2020 ary manendry an'Andriamatoa TOANDRO Hery Zo, ho "Chef d’Unité de Contrôle et d’Audit "
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 1124 tamin'ny 09 septambra 2020 ary manendry an-dRamatoa RANJATOARIVELO Hitsy Mailala, ho "Directeur des Affaires Juridiques"

  MINISITERAN'NY FAMPIANARANA TEKNIKA SY NY FANOFANANA ARAK'ASA

  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa SERO TASSOU Anjara Elysée Pierre, ho "Directeur des Affaires Juridique"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 1364 tamin'ny 21 oktobra 2020 ary manendry an-dRamatoa BIAZAMANDROSOARIVO Ny Ando, ho "Directeur du Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation d’Handicap"
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa RANAMPY Marie Florida, ho "Directeur de l’Orientation et de l’Insertion"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 1058 tamin'ny 13 jolay 2022 ary manendry an-dRamatoa TSIKASIHY Fanjanirina, ho "Directeur de l’Apprentissage et de la Formation Qualifiante "

  MINISITERAN'NY FAHASALAMAM-BAHOAKA

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 284 tamin'ny 02 martsa 2022 ary manendry an'Andriamatoa MANJARY Paulin Ramasy, ho Talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka ao Diana.
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 655 tamin'ny 08 jona 2023 ary manendry an-dRamatoa NARIJAONA Elda, ho Talen’ny Serasera

  MINISITERAN'NY MPONINA SY NY FIRAISAN-KINA

  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa RABETALIANA Rova Harimboahangy, ho Tale Jeneralin'ny Mponina.
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa SOLOFONIRINA Herinjaka Landry, ho "Directeur de la Planification et du Suivi-Evaluation"
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa ANDRIANJATOVO Lalaina, ho "Directeur de la Prévention des Risques Sociaux et Réponses aux Chocs"
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa RIVOMANANA Tsarahita Ghisbert, ho Tale Jeneralin'ny Firaisan-kina
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa RAJERISON Miora Fanantenana, ho Directeur de l’Adoption Malagasy

  MINISITERAN'NY FIZAHANTANY SY NY ASA TANANA

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 1375 tamin'ny 28 septambra 2022 ary manendry an-dRamatoa RASAMIJAONA Malalaniaina Noelisoa, ho Tale Jeneralin'ny asa tanana
  • Norasina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa RABETANY Andriatsilavo Helisoa Jackob, ho "Directeur de la Valorisation des Produits Artisanaux"

  MINISITERAN'NY FAMPIROBOROBOANA NY HAITAO ARA-KAJY MIRINDRA, NY PAOSITRA SY NY FIFANDRAISAN-DAVITRA

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 1014 tamin'ny 29 septambra 2021 ary manendry an'Andriamatoa RASOANAIVO Andry, ho Sekretera Jeneraly
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 374 tamin'ny 05 aprily 2023 ary manendry an'Andriamatoa RAJAONARISOA Tahiry, ho "Directeur Général des Opérations et de la Vulgarisation des TIC"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 1192 tamin'ny 27 oktobra 2021 ary manendry an'Andriamatoa RAKOTOMAHARO Andry Hajaina Rabenja, Tale Jeneralin'ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra.
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 1016 tamin'ny 29 septambra 2021 ary manendry an-dRamatoa FENO Armandine, ho "Directeur Administratif et Financier"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 1345 tamin'ny 24 novambra 2021 ary manendry an-dRamatoa RAMANITRINIZAKA Voahary Nandrianina, ho "Directeur des Ressources Humaines"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 1018 tamin'ny 29 septambra 2021 ary manendry an-dRamatoa ANDRIANAIVO Rojo Marià, ho "Directeur des Affaires Juridiques".
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 1019 tamin'ny 29 septembre 2021 ary manendry an'Andriamatoa RABENANDRASANA Thierry Arnolphe, ho "Directeur de la Logistique et du Patrimoine"

  MINISITERAN'NY ASA VAVENTY

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 495 tamin'ny 03 may 2023 manendry an'Andriamatoa BOTOMANOVATSARA Fils, ho "Directeur des Infrastructures"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 1333 tamin'ny 24 novambra 2021 ary manendry an'Andriamatoa ANDRIANTAHINA Hajaniaina, ho Talem-paritry ny asa vaventy ao Ihorombe
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 435 tamin'ny 19 aprily 2023 ary manendry an-dRamatoa SOLOFONIRINA Herizo, ho "Directeur des Analyses et Prospectives"

  MINISITERAN'NY ASA, NY FAMPANANAN'ASA ARY NY ASAM-PANJAKANA

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 1586 tamin'ny 14 aogositra 2019 ary manendry an'Andriamatoa RANDRIANIRAINY Heriniaina Arsène, ho "Directeur de l’Institut National du Travail" (INTra)

  MINISITERAN'NY JONO SY NY TOEKARENA MANGA

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2021- 935 tamin'ny 15 septambra 2021 ary manendry an'Andriamatoa RAZAFIMANDIMBY Joseph Jean Chrysostophe, ho "Directeur Général de la Pêche et de l’Aquaculture"

  MINISITERAN'NY HARENA AN-KIBON'NY TANY

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 738 tamin'ny 14 jona 2023 ary manendry an'Andriamatoa RAKOTOSON Diary Manjaka, ho "Directeur du Système d’Information"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 825 tamin'ny 28 jona 2023 ary manendry an'Andriamatoa KOTOSON Andriambololona Seth, ho "Directeur des Affaires Juridiques"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 421 tamin'ny 20 martsa 2019 ary manendry an'dRamatoa RAZANAKOLONA Harivao Fenosoa, ho "Directeur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et de l’Environnement" (DRSEE)

  MINISITERAN'NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA

  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an'Andriamatoa RAKOTOJAONA Ramy, ho "Directeur du Partenariat et de la Coopération auprès de l’Office de la Radio et Télévision publique de Madagascar"
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 1259 tamin'ny 06 jona 2019 ary manendry an'Andriamatoa RAVONJIARIVELO Tojolalaina, ho Talem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina ao Vakinankaratra
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 1309 tamin'ny 07 oktobra 2020 ary manendry an'Andriamatoa RABARISON Herisoaniaina Van José Claude, ho Talem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina ao Bongolava.
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 1245 tamin'ny 6 jona 2019 ary manendry an'Andriamatoa ANDRIANTSIALONINA Fetraharimanana, ho Talem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina ao Alaotra Mangoro.
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 1801 tamin'ny 18 septambra 2019 ary manendry an'Andriamatoa ANDRIANJOHANY Arilandy Aivoniaina, ho Talem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina ao Matsiatra Ambony.
  • Noraisina ny didim-panjakana manendry an-dRamatoa RABENARIVO Mamy, ho « Coordonnateur des centres d’incubation »
  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 1249 tamin'ny 6 jona 2019 ary manendry an'Andriamatoa JOE KAMAMY Mondestin, ho Talem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina ao Anosy.
 • IV- FANAFOANANA

  MINISITERAN'NY FITSINJARAM-PAHEFANA SY NY FANAJARIANA NY TANY

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 445 tamin'ny 30 mars 2022 nanendry ny "Directeur des Systèmes d’Information » eo anivon’ny Minisiteran'ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana ny Tany.

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 461 tamin'ny 05 aprily 2022 nanendry ny "Directeur des Etudes et de l’Evaluation Environnementale” eo anivon’ny Minisiteran'ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana ny Tany

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2022- 817 tamin'ny 1 jona 2022 nanendry ny “Directeur de la Reforme et de la Modernisation Foncière » eo anivon’ny Minisiteran'ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana ny Tany

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2023- 570 tamin'ny 17 martsa 2023 nanendry ny "Directeur l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique” eo anivon’ny Minisiteran'ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana ny Tany

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2018- 863 tamin'ny 26 jolay 2018 nanendry ny " Directeur des Concours Financiers de l’Etat "

  MINISITERAN'NY FAHASALAMAM-BAHOAKA

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 0964 tamin'ny 03 may 2019 nanendry ny Talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka ao Anosy

  MINISITERAN'NY MPONINA SY NY FIRAISAN-KINA

  - Noraisina ny ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2018-999 tamin'ny 08 aogositra 2018 nanendry ny "Directeur de la Réinsertion Sociale"

  MINISITERAN'NY FIZAHANTANY SY NY ASA TANANA

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ireo didim-panjakana laharana faha 2022-1375 tamin'ny 28 septambra 2022, laharana faha 2021-1358 tamin'ny 1 desambra 2021, laharana faha 2021-1063 tamin'ny 6 oktobra 2021, laharana faha 2021-1064 tamin'ny 6 oktobra 2021, laharana faha 2022-691 tamin'ny 11 may 2022, et laharana faha 2021-1065 tamin'ny 6 oktobra 2021 teo anivon’ny Ministeran’ny Asa Tanana sy ny Haitao.

  MINISITERAN'NY HARENA AN-KIBON'NY TANY

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ireo didim-panjakana laharana faha 2019-422 tamin'ny 20 martsa 2019, laharana faha 2019-778 tamin'ny 17 aprily 2019, laharana faha 2022-1113 tamin'ny 27 jolay 2022, laharana faha 2022-1114 tamin'ny 27 jolay 2022, laharana faha 2022-1115 tamin'ny 27 jolay 2022, laharana faha 2022-1296 tamin'ny 7 septambra 2022

  MINISITERAN'NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2019- 2233 tamin'ny 11 desambra 2019 ary manendry ny "Directeur du Basculement vers la Télévision Numérique Terrestre"

  MINISITERAN'NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 1254 tamin'ny 30 septambra 2020 nanendry ny "Directeur des Etudes et Techniques au sein de la Coordination Générale des Projets"

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ireo didim-panjakana laharana faha 2019-1207, laharana faha 2019-1208, laharana faha 2019-1210, laharana faha 2019-1211, laharana faha 2019-1212, laharana faha 2019-1213, laharana faha 2019-1216, laharana faha 2019-1221, laharana faha 2019-1222, laharan faha 2019-1223, laharana faha 2019-1225, laharana faha 2019-1227 tamin'ny 06 jona 20219 ; laharana faha 2020-714 tamin'ny 1 jolay 2020 ; laharana faha 2020-768 tamin'ny 16 jolay 2020 ; laharana faha 2022-681 tamin'ny 11 may 2022 ; laharana faha 2022-1368, laharana faha 2022-1369, laharana faha 2022-1370, laharana faha 2022-1371 tamin'ny 28 septambra 2022 ; laharana faha 2023-042 tamin'ny 11 janoary 2023 ; laharana faha 2023-1124, laharana faha 2023-1125, laharana faha 2023-1126 tamin'ny 08 septambra 2023, nanendry ireo Talem-paritra teo anivon'ny "Coordination Générale des Projets".

  MINISITERAN'NY TONTOLO IAINANA SY NY FANDROSOANA LOVAINJAFY

  - Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 2020- 334 tamin'ny 11 martsa 2020 nanendry ny "Directeur administratif et financier"

 

Natao ny 21 febroary 2024

Ny Minisitry ny Fampianarana ara-teknika sy Fanofanana ara-kasa,

Lalatiana RAKOTONDRAZAFY, Mpitondra Tenin’ny Governemanta,

Ny Fitaleavan’ny Serasera

eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika