Lahatenin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritran’ny fihaonana an-tampony faha roa amby telopolon’ny Vondrona Afrikana: « Miantso ny rehetra hanome lanja ireo harena mampiavaka manokana an’i Afrika »


« Tena manan-karena lavitra i Afrika », hoy ny Filoham-pirenena Malagasy Andry Rajoelina tao anatin’ny fandraisam-pitenenany voalohany nandritra ny Fihaonana an-tampony faha roa amby telopolon’ny Vondrona Afrikana. Notsindriny manokana ihany koa ny fahantrana mihao-pampana misy amina firenena maro aty Afrika. Ka nanao antso ny Filoham-pirenena malagasy mba handresena an’izany fifanoheran-javatra roa lehibe izany, mba hafahan’ny taranaka amam-para higoaka ny harenan’ny taniny.
« I Afrika, hoy ny Filoha Rajoelina, no taratry ny hoavy sy fanantenan’ny rehetra », ka hantenaina fa ireo fanapahan-kevitra lehibe mandritra ny fivoriana, dia hitondra vokatra azo tsapain-tananana sy fampandrosoana maharitra ho an’ny tanora afrikanina. Mifandraika amin’izany ihany koa, dia tsikaritra hatrany fa maro an’isa ny tanora any amin’ny firenena afrikanina, ka ny fikarakarana manokana azy ireo dia tokony hatao laharam-pahamehana. Ankoatr’izay, dia noresahan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany koa ny fandresen’ny Demokrasia nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo teto Madagasikara.