« Kolontsain’ny asa vita tsara » | valandresaka ho an’ny mpanao gazety – Iavoloha


PRM face à la presse 2015-01-25

PRM face à la presse 2015-01-25

Nampahafantarina androany hariva ny Governemanta ho tarihin’ny Praiministra Jean Ravelonarivo. Nihena roa ny isan’ny mpikambana : 31 teo aloha, 29 ankehitriny. 22 no efa tao amin’ny Governemanta teo aloha, 8 ny Minisitra vaovao miampy Sekreteram-panjakana iray. Nitombo isa ny vehivavy Minisitra: 5 teo aloha, 6 ankehitriny.
Phoro de groupe 2015-1-25

Photo du PRM avec le Gouvernement Ravelonarivo

Naharitra adiny iray sy sasany ny valan-dresaka nifanaovan’ny Filoham-pirenena tamin’ny mpanao gazety marobe nanatrika ny fotoana teny amin’ny Lapan’Iavoloha. Maro ny lohahevitra voakasiky ny fifanakalozana fa tokana ny hafatry ny Filoham-pirenena : ny Tetikasam-pirenena ho amin’ny Fampandrosoana (PND) no tondro-zotra ary ny kolontsain’ny asa vita tsara no mibaiko ny fanatanterahana. Efa vory ny enti-manana, tsy misy andraso andraso intsony. Taonan’ny fanandràtana indray an’i Madagasikara ny taona 2015.