Discours et déclarations


07 JANVIER 2019 – Discours du Président de la République p.i – Cérémonie de présentation de vœux

Télécharger PDF Excellences, Mesdames et Messieurs, En tant qu’être humain, qui ne peut prédire le lendemain, l’avenir. Les premiers jours d’une nouvelle année, nous confèrent toujours autant de joie et d’espérance. Occasions de se rencontrer pour se souhaiter et d’échanger des vœux de bonheur. En effet, les échanges de vœux de nouvel an constituent un […]


07 JANOARY 2019 – Lahateny lanonam-panjakana fifampiarahabana tratry ny taona

Télécharger PDF Ry Malagasy mpiray tanindrazana, ry havana any an-tany lavitra, ianareo vahiny mpiara-monina aminay eto Madagasikara, Tompokovavy sy Tompokolahy hajaina isany, “ Raha ny fifampiarahabana no atao eto, dia tsy manana ho lazaina firy aho, fa nanohinany foko ny fiainoana ny hiran’i Backom sy Stéphanie teo, raha dinhina ny hevi-dehibefonosin’iny hira iny, dia hita […]


Lahatenin’ny Filoham-panjakana Rivo Rakotovao ho fiarahabana sy firarian-tsoa – 31 Desambra 2018

Ry Malagasy havako, manerana ny Nosy sy hatrany am-pitan-dranomasina ! Tompokolahy sy tompokovavy ! Fo sy saina feno fitiavana sy fanajana no hitsidihako ny tokantranontsika tsirairay avy anio ry Malagasy mpiray tanindrazana sy ireo mieli-patrana manerana izao tontolo izao, ary isika mpiara-monina eto amin’ity Nosy Madagasikara malalantsika ity. Amin’izao fihafaran’ny taona 2018 izao, ny voalohan-teny dia ny […]


Fanambaran’ny Filoham-pirenena misolo toerana, Rakotovao Rivo

Lapan’Ambohitsorohitra, faha 31 oktobra 2018 Télécharger PDF Ry Malagasy mpiray Tanindrazana amiko, Faly miarahaba anareo ny tenako, mitsidika eran’ny tokonam-baravarana amin’izao fotoana izao. Lavitra sy sarotra ny lalana nodiavina, betsaka ny manahirana, tiantsika ho vita androany daholo ary voavaha sy ho tanteraka avokoa ny hetahetan’ny tsirairay. Izany no nandrandraintsika rehetra. Dingana lehibe ny vitantsika tamin’ny […]


Passation de présidence de la Francophonie – Allocution du Président de la République de Madagascar p.i

Télécharger PDF Mesdames et Messieurs, Au terme de notre mandat à la plus haute instance de la Francophonie, c’est avec grande émotion que je prends la parole devant vous pour passer le flambeau de la Présidence de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement à mon confrère, collègue arménien, Son Excellence Monsieur Nikol Pachinyan. […]


Allocution de Rivo RAKOTOVAO, Président p.i. de la République de Madagascar lors de l’Ouverture des travaux du XVIIème Sommet de la Francophonie

Télécharger PDF Mesdames et Messieurs les Présidents, Chefs d’Etat et de Gouvernement Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie ; Mesdames et Messieurs ; Conformément au point 1 de l’ordre du jour, il me revient en cet après-midi de procéder à l’ouverture de nos travaux, au terme du mandat que vous avez bien voulu confier à la […]


Discours du Président a.i. de la République de Madagascar Rivo RAKOTOVAO lors de la Cérémonie d’ouverture officielle du XVIIème Sommet de la Francophonie

Télécharger PDF Excellence Monsieur Nikol PACHINYAN, Premier Ministre de la République d’Arménie, hôte de la XVIIème Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage ; Excellences Mesdames et Messieurs les Présidents, Chefs d’Etat et de Gouvernement Madame Michaëlle Jean,  Secrétaire Générale de la Francophonie ; Mesdames et Messieurs en vos […]


73ème de l’AG des Nations Unies: Intervention de SEM Rivo RAKOTOVAO, Président de la République p.i de Madagascar

Télécharger PDF Madame la Présidente de l’Assemblée Générale, Monsieur le Secrétaire Général, Majestés, Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, Mesdames et Messieurs Les Chefs de Délégation Excellences, Mesdames et Messieurs, Si j’ai le privilège et l’honneur de parler aujourd’hui au nom du Peuple malagasy, devant cette auguste Assemblée, c’est parce que Madagascar […]


07 Septambra 2018: Fanambarana nataon’ny Filoha Rajaonarimampianina

Télécharger PDF Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko, Mandalo dingana lehibe ny firenentsika manomana ny fiatrehana ny fifidianana ho Filohan’ny Repoblika. Raha nanao fanamby taminao aho tamin’ny faha-25 janoary 2014, izany hoe 4 taona sy fito volana lasa izay, dia maika daholo ny zavatra rehetra tamin’izany. Nambarako fa ny ady amin’ny fahantrana no tanjona, nefa […]


Allocution du Président lors de la cérémonie de clôture du 20ème sommet du COMESA

Télécharger le discours (PDF) Excellence Monsieur Edgar Chagwa Lungu, Président de la République de Zambie, Excellence Prof Arthur Peter Mutharika, Président de la République de Malawi, Hon. Edouard Ngirente, Premier Ministre de la République du Rwanda, Excellences Messieurs les Ministres, Excellences Messieurs les ambassadeurs et Chefs de missions diplomatiques, Madame la Présidente de la Cour […]