Aides d’urgence aux sinistrés d’Ambilobe


Face à la montée des eaux et les ravages causés par la pluie diluvienne de ces derniers jours, Ambilobe se trouve en difficulté. Le Président de la République a envoyé la députée Jocelyne Maxime à Ambilobe pour apporter de l’aide d’urgence. Des mesures spécifiques dans le cadre des catastrophes naturelles interviendront dans les plus brefs délais.

Manoloana ny fahavoazana nateraky ny ora-mikija nandritra ny andro maromaro tany amin’ny distrikan’Ambilobe, any amin’ny faritra avaratry ny Nosy, dia nandefa iraka manokana maika ny Filohan’ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina. Nirahiny nanatanteraka izany iraka izany ny solombavam-bahoaka Ramatoa Jocelyne Maxime, ka nitondra ny fanampiana amin’ny entana sy kojakoja ilaina andavanandro ho an’ireo mponina tra-boina.

Hisy ny fepetra horaisina ato anatin’ny fotoana fohy ho fitantanana sy fisorohana ny voka-dratsin’ny loza voajanahary tahaka izao.

Ny filohan’ny Repoblika dia miray fo sy saina tanteraka amin’ireo tra-boina ary mankahery azy ireo ihany koa.